İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları politikamızın temelini, insana ve bilgiye önem verme, objektif değerlendirme, fırsat eşitliği, çalışanların yönetime katılımı, gelişimi teşvik, sürekli eğitim, yetkinlik ve performansa dayalı gelişim ilkeleri oluşturmaktadır.

İşe alım ve terfilerde fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler sadece performans, bilgi ve deneyime göre yapılır. Bugüne kadar ayrımcılık yapıldığına dair bir şikâyet oluşmamıştır, fırsat eşitliği şirket yönetiminin en fazla hassasiyet gösterdiği konulardan biridir.

İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm departmanı, performans ve kariyer yönetimi, eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve ölçülmesi, işe alım, ücret yönetimi, çalışan memnuniyeti konularında sistemlerin kurulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri, şirketin insan kaynakları politikası baz alınarak şirket çalışanlarına duyurulmaktadır.

Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmekte, bunun yanında İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm departmanı, çalışanların mesleki, kişisel, kariyer ve eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü istekleri karşılamakta, sorunlarını değerlendirmekte ve çözümlemektedir.  

İş Başvuru Formu